واحد زیرساخت دانشگاه

تعداد بازدید:۵۴۹۹

 مهندس سایه باقران

رئیس گروه زیر ساخت دانشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد نرم افزار

تلفن مستقیم:33534737

تلفن داخلی: 2250

 

هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات و نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم افزاری و شبکه دانشگاه است.

 شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲