تعریف سپاس

تعداد بازدید:۵۳۲

سیستم سپاس(سامانه پرونده الکترونیکی سلامت)

سپاس مخفف (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت)، به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح کشور توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تعریف شده و مسئولیت اجرای آن را معاونت تحقیق و توسعه این مرکز بر عهده دارد. یکپارچه سازی اطلاعات سلامت امکان ارائه خدمات بهتر بهداشتی-درمانی و مدیریت بهتر نظام سلامت کشور را فراهم می‌سازد.

ابعاد طرح سپاس

این طرح دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه در هر بعد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با سایر ابعاد می‌باشد. در طرح سپاس تمامی ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت شبکه ارتباطی، استانداردها، قوانین و مقررات، آموزش، فرهنگ‌سازی، تحقیقات بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی، و توسعه مراکز انفورماتیک پزشکی و زیستی در نظر گرفته شده است. این طرح با اولویت ویژه‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین طرح فناوری اطلاعات حوزه سلامت در کشور پیگیری می‌شود.

چشم انداز:

چشم انداز این طرح موقعیت قابل رقابت جهانی در زمینه تسهیل ارایه خدمات سلامت با کیفیت برتر، مدیریت بهینه نظام سلامت کشور و ایجاد زیرساخت مستحکم برای تولید دانش پزشکی و زیستی به‌وسیله نظام یکپارچه اطلاعات سلامت ایجاد شده از طریق پرونده الکترونیکی سلامت می باشد.

ماموریت:

ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیکی از طریق پرونده الکترونیکی سلامت
ایجاد بستر لازم برای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات سلامت
ایجاد بستر لازم برای مدیریت حوزه سلامت کشور مبتنی بر اطلاعات دقیق و یکپارچه
ایجاد بستر لازم برای افزایش سرعت و کیفیت تولید دانش پزشکی و زیستی
ایجاد بستر لازم برای توزیع عادلانه منابع سلامت

سرویس های سپاس :

سرویس های پرونده الکترونیکی سلامت یا سرویس های سپاس شامل سرویس های نرم افزاری می باشند که بیمار-محور بر روی نودهای سپاس نصب می گردند و فرایندهای مشخصی یا قسمتی از فرآیندها و اطلاعات پرونده الکترونیکی سلامت افراد را ایجاد و تبادل می نمایند.

تعدادی از سرویس های سپاس عبارتند از:

* گزارش آسیب شناسی

* ارسال نتایج آزمایشگاه بالینی

*نسخه الکترونیکی

* پذیرش بر خط

* مرگ و میر

* سرویس های نظام ارجاع

* بازخوراند و مراقبت های بهداشتی (سیب)

* اورژانس پیش بیمارستانی

* سیستم های آرشیو و مخابره تصاویر پزشکی (PACS)


اهداف سپاس:

 • یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان
 • ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
 • توزیع عادلانه منابع سلامت
 • بهینه‌سازی مصرف منابع سلامت و اصلاح مدیریت نظام سلامت کشور مبتنی بر اطلاعات صحیح، دقیق و با قابلیت دسترسی سریع
 • تسریع و تسهیل تولید و مدیریت دانش پزشکی و زیستی
 • کمک به توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد
 • کاهش عوارض ناشی از اشتباهات پرسنل پزشکی
 • کاهش هزینه های خدمات بهداشتی درمانی
 • افزایش امنیت اطلاعات سلامت
 • تقویت نقش نظارت در نظام سلامت
 • بهبود کیفیت آموزش پزشکی
 • ارائه خدمات نوین الکترونیکی
 • بهینه سازی کسب و کار نظام سلامت کشور

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰