واحد وب سایت

تعداد بازدید:۱۹۹۷

لزوم به روز و در دسترس بودن اطلاعات و سهولت در انجام  امور دانشگاهی، موجب راه اندازی وب سایت ها و پورتال های اختصاصی جهت ارائه خدمات بهینه گردیده است. بطوریکه تا کنون بیش از 25سامانه تحت وب و 30 وب سایت اختصاصی راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفته است مانند وب سایت اصلی دانشگاه، وب سایت دانشکده ها، معاونت ها، مراکز آموزشی درمانی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و... ، بطوریکه با به روزنگه داشتن آن ها برای حلب رضایت مراجعین و ارائه آخرین اخبار و اطلاعات به آنها جهت تسریع در انجام امور گردیده است.

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸