وبومتری چیست

تعداد بازدید:۳۳۰۷

وبومتریک (Webometrics) چیست؟
رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است. وبومتریک بیش از ۱۲۰۰۰ دانشگاه دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دوبار در دی ماه و تیرماه تحلیل می کند. در واقع وب سنجی قسمتی از علوم است که با استفاده از روش های اطلاع سنجی به تحلیل کمی ماهیت و خصوصیات وب می پردازد
رتبه بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل ۱۵۰۰۰ دانشگاه و بیش از ۵۰۰۰ موسسه و مرکز تحقیقاتی می باشد ۱۲۰۰۰ دانشگاه اول در رتبه بندی وبومتریک مشخص شده و دانشگاه های دیگر نیز در رتبه بندی محلی و جزئی تر آمده است.
وبومتریکس اولین بار در سال ۲۰۰۴ انجام شد و براساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر به منظور رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها تهیه شده شاخص های وبومتریک به این دلیل بوجود آمده اند که میزان توجه موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد

متن کامل شاخص های وبومتریک

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۵