Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

مهندس عبدالرحیم هادی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

شماره تلفن مستقیم :  ۳۳۵۳۴۷۳۷ 

شماره تلفن داخلی :  ۲۴۲۰

اهداف مدیریت:

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با برخورداری از برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت، کادری مجرب، برخورداری از حمایت‌های دلگرم کننده مدیریت ارشد دانشگاه و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های متعدد فناوری اطلاعات در دانشگاه می‌نماید.
اداره فناوری اطلاعات پروژه‌های را در دست اجرا دارد تا خدمات جدید فن آوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات قبلی را بر اساس استانداردهای روز دنیا ارتقاء بخشد.