معرفی واحد نرم افزار

تعداد بازدید:۶۵۵۷

شرح وظایف واحد نرم افزار :

  • ثبت و نگهداری اطلاعات نرم افزار های تخصصی دانشگاه و تسهیل و تسریع در تهیه نرم افزار های تخصصی دانشگاه به کمک نرم افزار تحت وب مدیریت فناوری اطلاعات

  • تهیه و پشتیبانی برخی از نرم افزارها توسط کارشناسان نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات

  • حضور در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها

  • بازدید از واحدهای زیر مجموعه دانشگاه، تکمیل چک لیست مربوطه و گزارش به مقام مافوق

  • پایش و ارزیابی رابطین واحدهای زیر مجموعه در حیطه نرم افزار

  • واگذاری خرید نرم افزارها تا سقف معاملات کوچک به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

  • تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستم های نرم‌افزاری مورد نیاز

  • ارتقاء و روزآمدسازی سیستم های نرم‌افزاری

  • کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی و یکپارچگی سیستم ها و پشتیبانی آنها

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۵