معرفی واحد زیرساخت

تعداد بازدید:۴۹۴۷

 مهندس سایه باقران

رئیس گروه زیر ساخت دانشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد نرم افزار

هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات و نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم افزاری و شبکه دانشگاه است.

 

 شرح وظایف

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۰