پرسش‌های متداول - خطاهای رایج سپاس

تعداد بازدید:0

دانلود لیست کلی خطاهای رایج سپاس

دانلود فایل 

InsuranceBox is invalid.

شرح خطا:عدم همخوانی صندوق بیمه با نوع بیمه پایه

رفع خطا:درج صحیح صندوق های بیمه ای براساس سامانه مرجع کدینگ و اسناد راهنما (بعنوان مثال کد معادل سپاس بیمه تعریف نشده است )

MedicalRecordNumber is invalid!

شرح خطا:شماره پرونده پزشکی به صورت نامعتبر وارد شود

رفع خطا:ویژگی شماره پرونده پزشکی باید صحیح و معتبر باشد (صفر نباشد، نامتعارف و طولانی نباشد)

MedicalRecordNumber is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که ویژگی شماره پرونده ثبت وارد نشده است

رفع خطا:وارد کردن شماره پرونده اجباری میباشد

NationalCode invalid

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که کاربر کد ملی را با فرمت اشتباه وارد کند

رفع خطا:در سیستم his باید اعتبار سنجی فرمت صحیح کد ملی وجود داشته باشه

NationalCode is block.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که کدملی بیمار اشتباه وارد شده است و صحیح نمی باشد

رفع خطا:کد ملی وارد شده برای بیمار می بایست واقعی و معتبر باشد

NationalCode is empty!

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که برای ویژگی کد ملی تگی ایجاد شده است که شناسه در آن قرار نگرفته است

رفع خطا:ویژگی کد ملی اجباری می باشد و علاوه بر ایجاد شدن تگ مقدار کد ملی باید صحیح و معتبر وارد شود

NationalCode is Nothing.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که کد ویژگی ملی برای شخصی ایجاد نشده است

رفع خطا:لازم است در سیستم کد ملی برای موارد اجباری ثبت شود

Nationality is mandatory

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که تابعیت بیمار وارد نشده و ارسال اطلاعات انجام شده است

رفع خطا:ثبت تابعیت بیمار اجباری می باشد

Network - Error at Client found response content type of

شرح خطا:خطای شبکه می باشد و به این معنی است که کلاینت پاسخی با محتوای خطا دار دریافت کرده است

رفع خطا: اقدام به ارسال مجدد پرونده شود

Network - The operation has timed out

شرح خطا:به دلیل طولانی شدن فاصله زمانی بین درخواست و پاسخ در شبکه رخ  میدهد

رفع خطا:بعد از گذشت چند ساعت اقدام به ارسال مجدد پرونده کنید

Network - The request failed with HTTP status 503

شرح خطا:هنگام پر شدن اپلیکیشن پول رخ میدهدو اپلیکیشن پول استاپ می شود

رفع خطا:بعد از گذشت چند ساعت اقدام به ارسال مجدد پرونده کنید

Network - The underlying connection was closed

شرح خطا:خطای شبکه میباشد و به این معنی است که ارتباط با زیر لایه میسر نمی شود

رفع خطا:ارسال مجدد پرونده (ارسال مجدد بعد از گذشت  چند ساعت از ارسال خطادار)

Network - Unable to connect to the remote server

شرح خطا:خطای شبکه میباشد و به این معنی است که امکان دسترسی و ارتباط به سرور نمی باشد

رفع خطا:ارسال مجدد پرونده (ارسال مجدد بعد از گذشت  چند ساعت از ارسال خطادار)

ns. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)…

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که اختلالی در اس کیو ال رخ داده است مانند disable  شدن named pipes

رفع خطا:می بایست تنظیمات سرویس های اس کیو ال سرور بررسی شود مثلا enable کردن  pipenames  (سرور اصلی سپاس)

Object reference not set to an instance of an object.

شرح خطا:این خطا مربوط به فراخوانی object می باشد که مقدار آن null است

رفع خطا: توسط شرکت های توسعه دهنده HIS

PatientContribution cost do not match in level 1.

شرح خطا:سهم بیمار در طح ۱ یک و دو باهم برابر نیست

رفع خطا:طبق روابط هزینه های سند روکش اسناد می بایست هزینه ها محاسبه گردد

Person or Composition is nothing.

شرح خطا:این خطا زمانی اتفاق میفتد که بسته ای برای ویرایش و با ارسال جدید فرستاده شده باشد و این بسته فاقد اطلاعات دموگرافیک و یا مراجعه باش

رفع خطا:وارد کردن اطلاعات دمو گرافیک و یا مراجعه الزامی می باشد

PersonInfoVO.HomeTel is long string.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که تعداد کارکتر های در ج شده بیشتر از حد مجاز باشد

رفع خطا:شماره تلفن باید بی ۸ تا ۱۴رقم باشد

SepasNode is Test

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که با شناسه های واقعی و اصلی روی نود تستی ارسال اطلاعات میکنیم روی نود تستی   Composition UID  , Patient ID واقعی ارسال می شود

رفع خطا:برای نود تستی می بایست ارسال اطلاعات تستی انجام داد

Service code is long string.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که کد خدمت به صورت نامتعارفی طولانی واردشده است

رفع خطا:طول رشته ویژگی کد خدمت محدود می باشد .

Service in ServiceDetails is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهدکه در کلاس serviceDetailsVo ویژگی Service که اجباری میباشد را ارسال نکرده اند.

رفع خطا:تکمیل اطلاعات الزامی این کلاس (بررسی کدینگ خدمات توسط بیمارستان )

SystemID is invalid.

شرح خطا:شناسه نرم افزار در سیستم رجیستر نشده است

رفع خطا:شناسه در نرم افزار HIS درست تنظیم شود

The request failed with HTTP status 404: Not Found.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که Composition UID  یا Patient Id با ساختار قدیمی در بسته   ارسال کرده اند که دیگر وجود نداشته است   

رفع خطا: ارسال مجدد پرونده بعد از گذشت چند ساعت از ارسال خطا دار(در صورت عدم رفع باید  توسط شرکت توسعه دهنده HIS بررسی و رفع گردد)

There is not enough space on the disk.

شرح خطا:مشکل به دلیل اختلال در مسیر یابی پرونده بین نودهای سپاس می باشد ---فضای هارد ریپیتر ها پرشده بود

رفع خطا:با نماینده سپاس دانشگاه تماس گرفته شود

Unit of BasicInsuranceContribution is invalid.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که سهم بیمه پایه در یکی از سطوح ایجاد شده باشد و در سطوح دیگر ایجاد نشود

رفع خطا:وقتی در یکی از سه طح سهم بیمه پایه ایجاد می شود می بایست در دو سطح دیگر نیز سهم بیمه پایه ایجاد شودو مقدار بگیرد (ذخیره مجدد پرونده ، بررسی استثناعات بیمه خدمات و بیمه بیمار)

University Node is banned of recievig your packets.

شرح خطا:زمانی که جلوی ارسال ها گرفته می شود یا شرکت یا بیمارستان بلاک شده است

WardName is long string.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که نام بخش به صورت نا متعارفی تعداد کارکترهایش طولانی شود

رفع خطا: مپینگ بخش بررسی و در صورت نیاز اصلاح گردد

Yarane is not allowed for this insurance type.

شرح خطا:برای نوع بیمه ای مورد نظر یارانه  تعلق نمیگیرد

year validator error. year rang

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که سال وارد شده در بازه زمانی مجاز قرار نمیگیرد

رفع خطا:اصلاح تاریخ اعتبار دفترچه بیمه

Your system is Block (Except Edit Mode). for more informations contact SEPAS administrator.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ  مدهد که ارسال اطلاعات از  شناسه سیستمی محدود شده باشد و دیگر قادر به ارسال اطلاعات با سپاس نمی باشد

رفع خطا:معمولا به دلیل عدم کیفیت ارسال اطلاعات یا رخ دادن خطاهای حیاتی از سمت مرکز ارسال اطلاعات شناسه سیستم قطع می شود و پس از رفع مشکلات می تواند مجددا ارسال اطلاعات کند

Your system is Block. for more informations contact SEPAS administrator.

شرح خطا:شناسه نرم افزار بلاک شده است و دیگر قادر به ارسال اطلاعات نمی باشد

 

zero K value is not permited.

شرح خطا:برای مقدار ضریب کا عدد صفر آورده شده است

رفع خطا:مقدار k صفرو منفی نمیپذیرد

Error at Initiallog Type2. 5Message Expired

شرح خطا: این خطا هنگام استفاده از سرویس استعلام هویت یا استحقاق درمان در صورت مغایرت در تاریخ یا ساعت سیستم رخ میدهد

رفع خطا: تاریخ و ساعت سیستمی که توکن سخت افزاری نصب شده اصلاح گردد

AdmissionDate is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که تاریخ پذیرش ارسال نشده باشد.

رفع خطا:ارسال مقدار تاریخ پذیرش اجباری می باشد

AdmissionType is mandatory.

شرح خطا:نوع پذیرش بیمار، فیلد اجباری میباشد که ارسال نشده است

رفع خطا :ثبت نوع پذیرش در پرونده اجباری می باشد.

AdmissionDate is out of range!.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که تاریخ پذیرش توسط بیمارستان درست ثبت نشده باشد.به این دلیل که تاریخ تولد شخص بعد از تاریخ پذیرش باشد که به دلیل ناسازگاری مفهومی دو تاریخ خطا میدهد.

رفع خطا:بازنگری در تاریخ های پذیرش و تولد بیمارصورت پذیرد.

admissionType is Not Valid. AdmissionType is invalid?

شرح خطا:پذیرش بستری برای سطح یک ارجاع ارسال شود

رفع خطا:منطق برنامه تغییر کند.

AdmissionWardType is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که ویژگی نوع بخش مقداری نداشته باشد

رفع خطا:مقدار ویژگی نوع بخش به صورت صحیح تکمیل گردد.

ADT range is not valid.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که تاریخ ترخیص قبل از تاریخ پذیرش ثبت شده باشد

رفع خطا:تاریخ ترخیص باید بعد از تاریخ پذیرش ثبت شود

AttendingDoctor is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که اطلاعات پزشک معالج ثبت نشود

رفع خطا:لازم است اطلاعات پزشک معالج که اجباری می باشد توسط بیمارستان وارد شود

BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance.

شرح خطا:هزینه بیمه پایه در این نوع بیمه نباید وارد شود. معمولا این خطا زمانی اتفاق میافتد که بیمه  فرد آزاد بوده و هزینه بیمه پایه وجود داشته باشد.

رفع خطا:در تعیین هزینه بیمه پایه باید به نوع بیمه فرد دقت شود و در سیستم اطلاعات بیمارستانی باید این قابلیت وجود داشته باشد.

Birth Date is mandatory in inpatient case.

شرح خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که تاریخ تولد که یک قلم اطلاعاتی الزامی است، در پرونده ارسالی ، درج نگردیده است.

رفع خطا:ثبت تاریخ تولد

CBCVO.DateTimeResult is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که تاریخ نتیجه آزمایش cbcvo  وارد نشده باشد در صورتی که این ویزگی اجباری می باشد

رفع خطا:وارد کردن تاریخ نتیجه آزمایش اجباری می باشد

CBCVO.RBC is mandatory.

شرح خطا :در کلاس CBC مقدارRBC پر نشده است

رفع خطا:مقادیر اجباری کلاس ها باید تکمیل و ارسال گردند

 

Coding is invalid (HardCode)

شرح خطا:به روش triplecheck  و hardcode کدی چک شده است و کد برابر با مقدار مجاز وارد نشده است.

رفع خطا:تصحیح کدینگ مطابق با کدینگ ابلاغی وزارت بهداشت

Critical Error happend in Master Index

شرح خطا:ارسال این پرونده مربوط به بیماری است که دوبار همزمان و به صورت Async به سمت نود سپاس ارسال شده است که این موضوع منجر به ایجاد دو PatientUID برای فرد در زمان واحد شده است.

رفع خطا:لازم است از ارسال همزمان بسته ها خودداری شود و با ارسال هر بسته منتظر پاسخ بمانند. با دریافت پاسخ ، شناسه مراجعه و بیمار دربانک اطلاعاتی ذخیره گردد.(با نماینده سپاس دانشگاه تماس گرفته شود)

DataBase Error

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که در دیتابیس سرور سپاس وزارتخانه خطایی رخ داده باشد رفع خطا:به صورت فوری با ادمین سیستم تماس بگیرید.

DateTimeResult is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد یکی از  پارامترهای کلاس تاریخ و زمان وارد نشده باشد 

رفع خطا:وارد کردن تاریخ و ساعت یا به طور کلی زمان اجباری می باشد 

DeathClass is mandatory.

شرح خطا:در مواردی که وضعیت ترخیص بیمار فوتی باشد کلاس مربوطه اجباری می شود

رفع خطا:کلاس مربوطه بای وضعیت ترخیص های فوتی الزاما ایجاد گردد و مقادیر آن درج شود(گواهی فوت بیمار باید در سیستم HIS ثبت گردد)

Destination SepasNode is Down

شرح خطا:این خطا به علت طولانی شدن زمان پاسخگویی به یکی از دلایل : عدم شناسایی آدرس سرور مقصد، عدم درج صحیح آدرس سرویس مقصد، اختلال شبکه ارتباطی در دسترسی به نود میباشد.

رفع خطا:بررسی اختلال شبکه و چک کردن آدرس سرورهای مقصد (سرور های سپاس وزارتخانه)

Diagnosis is empty.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که فیلد تشخیص ایجاد شده است ولی مقدار ندارد

رفع خطا:در صورت ایجاد فیلد تشخیص واردکردن مقدار در این فیلد الزامی می باشد.

Discharge is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که اطلاعات ترخیص بیمار پر نشده و اطلاعات ارسال شده است

رفع خطا:وارد کردن اطلاعات ترخیص بیمار اجباری می باشد

DischargeDate is invalid.

شرح خطا:تاریخ پرونده ارسالی در بازه مجاز برای ارسال نیست

رفع خطا:تنظیم سیستم اطلاعات بیمارستانی جهت جلوگیری از ارسال پرونده های خارج از زمان مجاز ارسال (بررسی ساعت و تاریخ پذیرش و ترخیص پرونده )

DischargeDate is mandatory.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد تاریخ ترخیص وارد نشده باشد و اطلاعت ارسال شده است

رفع خطا:فیلد تاریخ ترخیص اجباری میشود و باید وارد شود

DischargeDate is out of range.

شرح خطا:این خطا زمانی اتفاق می افتد که بازه زمانی مشخصی را برای دریافت تاریخ مشخص
کنیم به عنوان مثال بازه مشخصی را برای دریافت پرونده ها بر اساس تاریخ پذیرش مشخص نماییم اگر پرونده ارسالی در آن بازه نباشد این  خطا برگردانده می شود

رفع خطا:فیلد تاریخ ترخیص صحیح وارد شود

DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.

شرح خطا:این خطا زمانی اتفاق می افتد که یک الگوی DO_CODED_TEXT به درستی ساخته نشده است. الگوی DO_CODED_TEXT دارای سه مشخصه اجباری می باشد و  هرگاه یکی از این مشخصه پر نشده باشد و دو مشخصه دیگر پر شده باشد این خطا به وجود می آید. عبارت خطا وابسته به اینکه الگو در کجای داده پیام قرار گرفته است تغییر می کند

رفع خطا:سه مشخصه اجباری الگوی DO_CODED_TEXT به درستی ساخته شود. (کد معادل سپاس خدمات یا دارو لوازم مصرفی به درستی وارد نشده است)

DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT.Coded_string may be wrong.

شرح خطا :این خطا به دلیل عدم استفاده از کدینگ استاندارد در ارسال اطلاعات رخ می دهد.(عدم تطابق کد استفاده شده با کد های ابلاغی)

رفع خطا:در ارسال اطلاعات از سیستم کدینگ استاندارد استفاده گردد.

DO_Date is not valid

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که تاریخ وارد شده طبق فرمت استاندارد خواسته شده وارد نمی شود

رفع خطا:برای رفع این خطا باید به اسناد راهنمای تبادل اطلاعات با سپاس مراجعه کرد و تمامی اقلام تاریخ صحیح وارد شوند (بعنوان مثال استفاده از روز 30 اسفند ماه برای سالهای غیر کبیسه ای )

 

DO_IDENTIFIER is not valid.

شرح خطا:شناسه (کدملی)فردی که مسئول ثبت کردن اطلاعات می باشد معتبر نیست (بعنوان مثال: ممکن است کد ملی پزشک خدمت دهنده به درستی ثبت نشده باشد)

رفع خطا:کد ملی وارد شده می بایست صحیح و معتبر باشد

Duplicate BillSummary.OtherCost.

شرح خطا :این خطا زمانی رخ می دهد که در سطح ۱ هزینه ها ویژگی سایر هزینه ها دو بار ایجاد و ارسال شده است

رفع خطا:در سطح ۱ هزینه ها مقدار سایر هزینه ها فقط یک بار باید وارد شود (اغلب برای رفع خطا باید توسط شرکت توسعه دهنده نرم افزار هماهنگ گردد)

Edit process is not valid.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ می دهد که کاربر قصد ویرایش پرونده را دارد ولی به هنگام ارسال یکی از موارد Composition UID  یا Patient ID را خالی ارسال می کند

رفع خطا:جهت رفع این مشکل باید مقادیر Composition UID  یا Patient ID بررسی گردد و مقدار صحیح آن ها ارسال گردد.

Error at CommittComposition.COMPOSITION does not exist.

شرح خطا:این خطا زمان ویرایش پرونده اتفاق می افتد که درآن شناسه Composition UID  اعلامی یا به طور کلی اشتباه بوده و در نود های سپاس وجود نداشته باشد و یا متعلق به بیمتر مربوطه نباشد

رفع خطا:برای رفع آن هنگام ویرایش اطلاعات پرونده بیمار لازم است Composition UID  اعلامی حتما صحیح وارد شود.

Error at LocateEHR. Person Identifier do not match with EHR.

شرح خطا:این خطا زمانی اتفاق میفتد که یکی از شناسه های دنیای واقعی بیمار با PatientUID مطابقت ندارد

رفع خطا:درصورت ارسال اطلاعات با شناسه دنیای واقعی اشتباه باید شناسه های مراجعه قبلی بیمار در قالب تمپلیت ارسال گردد. (با نماینده سپاس دانشگاه تماس گرفته شود)

Error at LocateEHR.EHR is missing.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که در زیر ساخت سپاس قطعی رخ میدهد.

رفع خطا:-----------------------------

Error at LocateEHR.EHR not found.

شرح خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که patiened UID ارسالی با فرمت صحیح بوده است ولی وجود ندارد

رفع خطا:در زمانمراجعات مجدد و ویرایش پرونده ها patientuid می بایست معتبر باشد.

 

Error at LocateEHR.Person Identifier do not match with EHR.

شرح خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که پرونده قبلا با کد ملی دیگری ارسال شده است و ثبت کننده هنگام ویرایش قصد تغییر کدملی را دارد

رفع خطا:رفعی ندارد- نیاز به دستورالعمل

Error at VerifyPerson.

شرح خطا:این خطا در هنگام صحت سنجی کد ملی بیمار با سرویس ثبت احوال، سرویس ثبت احوال دچار اختلال میباشد

رفع خطا:تماس با مدیر سیستم

Error at VerifyPerson.Person not found.

شرح خطا: نام و نام خانوادگی و کد ملی فرد از نظر ثبت احوال با هم همخوانی ندارد.

رفع خطا:اصلاح نام و نام خانوادگی و کدملی بر اساس مشخصات سجلّی (اغلب تاریخ تولد بیمار اشتباه می باشد )

Final Diagnosis is mandatory in inpatient case.

شرح خطا:وارد کردن یک تشخیص نهایی در پرونده اجباری است.

رفع خطا:وارد نمودن تشخیص نهایی در پرونده بیمار

Final Diagnosis is not valid term.

شرح خطا:این خطا زمانی رخ میدهد که برای ویژگی تشخیص نهایی ترمینولوژی معتبر وارد نشده است

رفع خطا:برای ویژگی هایی که دارای سه بخش value و code و ترمینولو»ی می باشند می بایست هر  سه قسمت به طور صحیح و معتبر پر شود-احتمالا از کد های غیر فعال استفاده شده است

Gender is mandatory.

شرح خطا:جنسیت بیمار را وارد نکرده اند و ارسال اطلاعات انجام داده اند

رفع خطا:وارد کردن جنسیت بیمار اجباری می باشد

 

HealthCareFacility is not valid id.

شرح خطا:این خطا زمانی اتفاق می افتد که ساختار شناسه مرکز ارسال کننده درست نمی باشد
این مورد باعث می شود محل ارسال داده پیام به درستی مشخص نشود
  رفع خطا:شناسه مرکز ارسال کننده می بایست صحیح باشد و با ساختار درست ارسال شود

I have a zero value for the OtherCost!

شرح خطا:این خطا زمان رخ می دهد که مقدار عددی کمیت به صورت نامعتبر (عدد منفی و یا 0) وارد شده است.

رفع خطا:نباید عدد منفی و یا 0 وارد شود (بعنوان مثال بیمار طلبکار است ، یا تخفیف بیش از قابل پرداخت به بیمار اعطا شده است )

Identifer Properties is not valid

شرح خطا:این خطا نشان دهنده  غیر معتبر بودن مقادیر مشخصه ها
ی الگوی داده  DO_IDENTIFIERمی باشد  .این الکوی  داده برای ثبت شناسه های دنیای واقعی مانند کد ملی یا کد نظام پزشکی استفاده مس شود

رفع خطا:شناسه هایی مانند کد ملی یا کد نظام پزشکی می بایست صحیح واردشود و معتبر باشد.

Insured Number is mandatory in basic Insurer.

شرح خطا:این  خطا زمانی رخ می دهد که فرد دارای بیمه پایه بوده ولی ویژگی شماره بیمه فرد بدون مقدار ارسال شده است

رفع خطا:اگر فرد دارای بیمه باشد باید ویژگی شماره بیمه برای آن فرد تکمیل گردد.

InsuredNumber is not valid. Check the structure.

شرح خطا:این خطا مربوط به حالتی می باشد که طول شماره بیمه فرد بیش از 20 کاراکتر باشد .

رفع خطا:طول شماره بیمه فرد می بایست به صورت مجاز(بیشتر از ۲۰ کارکتر نشود) وارد شود.

Maximum allowed version for composition is

شرح خطا:این خطا هنگامی رخ می دهد که بیش از حد مجاز پرونده ویرایش شده است

رفع خطا:در HISباید تنظیم شود که بیش از تعداد مجاز ، قابلیت ویرایش وجود نداشته باشد

Patient info is not matched with nationalcode.

شرح خطا:علت پرتاب این خطا، عدم درج صحیح اطلاعات هویتی بیمار است بطوریکه پس از استعلام از سامانه استعلام هویت نتیجه عدم تطابق بصورت خطای مذکور بازگشت داده می شود.

رفع خطا:اطلاعات شخصی بیمار با شماره ملی ثبت شده در پرونده ها مطابقت نماید.

 Error at CommittComposition.Index was outside the bounds of the array.

این خطا زمانی رخ میدهد که اختلالی در نودهای سپاس بوجود آمده باشد.این خطا زمانی رخ میدهد که بیشتر ازمحدوده تعداد مولفه های تعریف شده برای آرایه مورد نظر مقداری درخواست کنیم

Error at GetComposer.Committer id is invalid.

شرح خطا : این خطا زمانی رخ میدهد که شناسه فردی مسئول وارد کردن اطلاعات به درستی وارد نشده است

رفع خطا : ویژگی شناسه فردی که مسئول وارد کردن اطلاعات باید به درستی وارد شود.

Error at Fill  Object reference not set to an instance of an object.

این خطا مربوط به فراخوانی object می باشد که مقدار آن null است 

Error at CTS validation.

شرح خطا :کد برابر با مقدار مجاز وارد نشده است.

رفع خطا : تصحیح کدینگ مطابق با کدینگ ابلاغی وزارت بهداشت