اداره آمار

تعداد بازدید:۵۸۱۷

 

‌جهان امروز، جهان مدیریت اطلاعات است و بخش عظیم اطلاعات نیز در هر علم، رشته، سازمان یا مرکز شامل اعداد و ارقام می‌شود که در مرحله جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل این اعداد و ارقام علم آمار مورد نیاز است. آمار مهمترین ابزار برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بوده و در تصمیم گیری مدیران اهمیت بالایی دارد. اداره آمار از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در حوزه ریاست دانشگاه می باشد که وظیفه اصلی این اداره در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت بهداشت و دانشگاه، کنترل و نظارت بر جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشات آماری کارا می باشد و در این راستا با پویایی نظام آمار و اطلاعات و تاثیرگذاری در تصمیم گیری مدیران، باعث افزایش کارایی در برنامه های دانشگاه خواهد گردید.‌

 

برنامه استراتژیک واحد آمار

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷